9 maj 2017

Hur ger vi bra omvårdnad vid livets slutskede? Svar gavs på FoU-café

Symtomlindring, värdighet och stöd till närstående var några av de ämnen som togs upp på Nestors FoU-café som handlade om vård vid livets slutskede.

Två av av FoU-caféets 130 deltagare som kom från äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i södra Stockholmsområdet.
Kerstin Witalis sjuksköterska ASIH Stockholm Södra och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län talade om välbefinnande och omvårdnad i livets slutskede.

– Det är viktigt att få känna sig ren och fräsch när man är svårt sjuk och har kort tid kvar att leva. Att få varsam hjälp med personlig hygien är grunden för god omvårdnad. Det är viktigt att alltid ta hänsyn till integritet och värdighet i detta – kan vara en utmaning eftersom det praktiskt sett inte alltid är så enkelt. Det är vanligt att människor som närmar sig livets slut oroar sig för att de ska förlora sin värdighet när de inte längre har kontroll och blir beroende av andras hjälp. Munhälsan är också viktig i livets slutskede. Att få hjälp att hålla munnen fräsch, ren och fuktig. Det finns bra hjälpmedel som mun-svabbar, spray och gel. Det är viktigt att tänka på att den sjuke kan vara känslig för smaker så det är bra att undvika tandkräm med stark smak eller borsta med mjuk borste utan kräm.

Det säger Kerstin Witalis, sjuksköterska vid ASIH Stockholm Södra och verksam vid Palliativt kunskapscentrum. Hon talade på Nestors FoU-café om välbefinnande och omvårdnad i livets slutskede. Hon tog bland annat upp den palliativa vårdens fyra hörnstenar som är kommunikation, teamarbete, närståendestöd och symtomlindring.

– Symtomlindring utgår alltid från en helhetssyn på människan. Här kombineras ofta läkemedelsbehandling med till exempel taktil massage, närvaro, samtal eller andra aktiviteter. För att förbygga och lindra symtom krävs ett gott teamarbete – där alla som finns runt den döende personen är lika viktiga.

När det gäller stöd till anhöriga säger Kerstin Witalis:

– Det är viktigt att lyssna på de närstående, om hur de uppfattar situationen och om de har frågor och funderingar. Och att hjälpa dem att förbereda sig, att ”hänga med på vad som händer”. Berätta och förklara sådant som är självklart för oss som jobbar, men som närstående kanske inte känner till! Förklara vad du gör och varför och vad som är viktigt här och nu.

På FoU-caféet talade även Karin Högstedt, projektledare och fysioterapeut på Nestor, om att se till det friska. Hon gav bland annat exempel på vad personal kan göra för att fördröja symtom och stärka den döende personens självbild.

Kerstin Witalis presentationsbilder (ladda ner som pdf) >
Karin Högstedts presentationsbilder (pdf) >