24 februari 2015

Problem mellan dig som personal och den äldre?

Nu finns det mer än 50 fylliga tips på hur du som personal kan tänka och förhålla dig i problematiska situationer med äldre inom hemtjänsten eller på vård- och omsorgsboenden. Allt finns samlat i NestorSvarar som är en digital frågetjänst och kunskapsbank. Den är öppen för vård- och omsorgspersonal i Nestors ägarorganisationer.

fundersam-kille-734189_94428019
Problem mellan dig som personal och en äldre person? Ställ en fråga och få svar från en erfaren person.

I Nestor FoU-centers digitala frågetjänst, NestorSvarar, finns nu mer än 50 frågor med svar. Den är öppen för vård- och omsorgsmedarbetare i Nestors ägarorganisationer som kan ställa frågor och ta del av svaren som samlats i en kunskapsbank. Frågorna som ställs rör sig kring problem kopplade till möten och olika situationer med äldre inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Det kan exempelvis handla om demenssjukdom, bemötande, depression, våld och missbruk. En fråga kan se ut så här:

”Hej! Relativt ny i hemtjänsten men tycker att det är påfrestande. Går till en kund som kallar mig för allt möjligt. Svär åt mig och kallar mig för en massa snusk. Kan jag svara emot?”

Frågorna mailas till www.nestorsvarar.se och besvaras inom ett par dagar av en person med lång erfarenhet inom äldreomsorg och psykiatri. Svaren ges alltid i resonerande och diskuterande form. Och du är anonym.

Allt innehåll i frågorna avidentifieras så att personer och verksamheter som eventuellt omnämns ska vara anonyma.

Nestors ägarorganisationer
Frågelådan vänder sig till vård- och äldreomsorgspersonal i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting.

Nestorsvarar-bild-webben-600pxbred