8 mars 2022

Samverkansarbete i Nestors ”Mötesplats för lokal samverkan” beskrivs i ny antologi

Nestors projektledare Ingeborg Björkman berättar i en filmad intervju om ”Att bygga samverkan i mellanrummen”, som är ett kapitel i antologin ”Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik”.