20 december 2016

Självbestämmande och meningsfullhet på Nestordagen

Aptitretare, ”fyrfältare”, maracas och speed dating var några av de inslag som bjöds vid årets Nestordag på Citykonferensen i Stockholm.

3bestammasjalv
Deltagarna på Nestordagen fick sätta upp varsin klisterlapp i fyra olika sådana här ”fyrfältare”, som visade hur de tror att de äldre ser på vikten av självbestämmande, att ha kul, meningsfullhet och att känna sig behövd. Och i vilken grad de tror att de äldre ser som mer eller mindre möjligt att förverkliga. Till vänster högst upp i fyrfältaren står MYCKET VIKTIGT och under det MINDRE VIKTIGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självbestämmande, att kunna bestämma i sitt liv – det är mycket viktigt för de äldre. Det tror den övervägande delen av deltagarna på Nestordagen som bestod av ett hundratal medarbetare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Stockholms södra och östra kommuner. Men har de äldre möjlighet att själva bestämma? Hälften av deltagarna tror att de äldre har stor möjlighet till detta, medan andra hälften tror att de äldre endast har liten möjlighet. När det gäller de äldres syn på meningsfullhet tror deltagarna att även detta är mycket viktigt för de äldre. En av dem säger:

– De äldre behöver känna sig behövda, det är jätteviktigt. Vi som personal måste tänka på det och att vi får med de äldre på olika saker.

2bevaratidigaretintressenNär det gäller viljan hos de äldre att bevara tidigare intressen tror knappt hälften av deltagarna att det är mycket viktigt. En av deltagarna som är arbetsterapeut berättar om en äldre omsorgstagare som efter en stroke inte längre kunde spela dragspel, från att tidigare ha varit mycket skicklig. Hon föreslog att han skulle börja öva på att spela, men han hade lagt ner spelandet. Det var inte längre meningsfullt.

Meningsfullhet och självbestämmande var ett av fyra teman som togs upp på Nestordagen. De andra temana handlade om goda råd kring äldres rörelse i vardagen och hur detta bidrar till att öka muskelmassa, minska stress, förbättra sömn, frigöra endorfiner och öka smärtlindring; måltider och matlust, här fick deltagarna smaka på aptitretare som är en metod för att locka fram matlust hos äldre som riskerar eller har undervikt och näringsbrist. Och så var det speed dating, där deltagarna på kort utsatt tid skulle berätta för varandra om hur de arbetar för att få till socialt innehåll och gemenskap för sina omsorgstagare. I några av samtalen sades följande:

speedating
Speed dating om socialt innehåll. Varje dialog fick ta två minuter.

– Jag föreslår alltid att jag kan följa med de äldre om de vill göra något.
– Det är viktigt att de äldre får byta miljö och träffa andra personer.
– Vi måste tänka snabbt och varje vecka anpassa oss efter de äldres behov och önskemål, eftersom vi arbetar på ett korttidshem.
– Vi vill kunna erbjuda individuella aktiviteter men det är svårt att få ihop.

I anslutning till ämnet meningsfullhet visades även en kort film om en shoppingtur med Nykvarns äldreboende Lugnet tidigt i vintras. Se filmen här (visas i YouTube) >

Läs presentationerna som gjordes under dagen (pdf-format):
Om meningsfullhet >
Om goda matvanor >
Om rörelser i vardagen >
Om hur allt hänger ihop >

bord
Deltagarna ombads att skriva upp vad de tar med sig från speed dating-samtalen.
karin
Karin Högstedt, projektledare på Nestor, föreläste om fysisk aktivitet för äldre. Här visar hon förflyttning på en stol.
evakgrupp
Diskussioner kring de olika ”fyrfältarna” om självbestämmande, meningsfullhet, ha kul och att vara behövd.
aptitretare
Aptitretare som metod för att matlusten ska öka hos personer som har svårt att äta.
deltagarepaus1
Fikapaus!