14 december 2022

Vårens tre kommande FoU-rapporter

Teman för Nestors FoU-rapporter som kommer under våren är kommuners digitala tjänster för personer som fyllt 65, hälso- och sjukvård på särskilt boende, och samverkan och glapp mellan socialpsykiatri/missbruksenhet och äldreomsorg.

 

 

 

 

Om kommuners digitala tjänster för personer 65 och äldre
– intervjuer med äldre personer

Här undersöks hur äldre personer ser på sin egen användning av digitalt baserad information och tjänster på kommuners webbplatser, och sin egen roll i utvecklingen av dessa. Detta är den tredje delen av en studie som undersöker personer 65+ som användare av kommuners digitala tjänster. I föregående del intervjuades personer som arbetar inom kommuner om deras syn på och erfarenheter av äldre personer som användare av tjänsterna.

Rapporten släpps efter nyår.
Läs mer om projektet >

 

Om hälso- och sjukvård på särskilt boende
– äldre personer på säbo, anhöriga, säbo-chefer och personal m.fl. intervjuas 

Det här är den andra delen av en studie som görs kring ämnet hälso- och sjukvård för äldre personer på särskilt boende (säbo). Här intervjuas personer som bor på säbo, anhöriga, verksamhets/enhetschefer, biståndshandläggare samt personal som arbetar på, eller har uppdrag mot, säbo. Dessa är undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister. För professionerna handlar frågeställningarna om den egna rollen i hälso- och sjukvården, samarbete och eventuella utmaningar. Till personer som bor på säbo och anhöriga har frågor om bland annat trygghet och delaktighet gällande hälso- och sjukvård ställts.

Rapporten kommer våren 2023.
Läs mer om projektet >


Om samverkan och glappen mellan socialpsykiatri/
missbruksenhet och äldreomsorg

Den här rapporten lyfter resultat från ett Nestorprojekt om äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik, där samverkan mellan kommunens socialpsykiatri, missbruksenhet och äldreomsorg undersöktes. Rapporten redovisar projektresultaten kring samverkan, men belyser även hur skillnader mellan de olika enheternas inriktningar kan ge konsekvenser för klienter, exempelvis när de överförs från socialpsykiatri-/missbruksenhet till äldreomsorg.

Rapporten kommer våren 2023.