10 december 2021

Webbutbildningen ”Minska risken för fall” tillbaka i höst

Den har varit på paus under det senaste året, men i höst ska ”Minska risken för fall”, vår webbutbildning, återigen upp på banan.

Nestors webbutbildning ”Minska risken för fall” har åtta år på nacken och närmare 2 000 vård och omsorgsmedarbetare i södra Stockholm har genomfört den. Det senaste året har den legat på is, men under 2022 ska den revideras tekniskt och innehållsmässigt med målet att vara färdigställd efter sommaren. Nestors projektledare Karin Högstedt och Milja Ranung kommer att leda förnyelsearbetet.

På vilket sätt ska den revideras?

– Både språk och fakta ska ses över. Omvårdnadspersonalens roll i teamarbetet runt den äldre och närstående kommer att bli själva utgångspunkten för upplägget i den här versionen. Teamarbetet fanns med tidigare, men ska få en tydligare plats.

Och vad med tekniken?

– Utbildningen ska revideras i ett modernt webbaserat verktyg. Tekniken utvecklas som bekant väldigt snabbt.

Hur får ni ”input” till innehållet?

– Vi önskar stöd från personer som är insatta i området. Så vi har format en styrgrupp med personer som är verksamma inom äldreomsorgen. Och vi ska få med oss personer med olika yrkesfunktioner inom hemtjänst och särskilt boende som delger sin kunskap och erfarenhet inom ramen för en referensgrupp.

Blir detta tidskrävande?

– Det behövs tid, ja. Vi måste säkerställa att allt från det rent tekniska till språk, pedagogiskt upplägg, innehåll och tillgänglighet fungerar på ett bra sätt.

Kostar?
Webbutbildningen kommer fortsatt att vara kostnadsfri för verksamheter inom Nestors tio ägarkommuner i södra Stockholm. Kommuner och privata omsorgsutförare i övriga landet kan köpa loss den.

Fler webbutbildningar!
Vi har fler webbutbildningar för er som arbetar inom vård och omsorg – gratis för våra ägarkommuner och för privata utförare av äldreomsorg som är knutna till dem. Kommuner i övriga landet och privata utförare knutna till dessa kan köpa utbildningen.

Läs mer

Nestor ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.