Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare inom vård och omsorg och består av en rad seminarier som tar upp frågor kring föreskriften om kvalitetsledningssystem, kvalitetsteorier och forskning om hållbart utvecklingsarbete. Seminarierna består av föreläsningar och grupparbeten. Deltagarna genomför även ett eget arbete  utifrån den egna organisationers ledningssystem.

En utvärdering av utbildningen är på gång och presenteras på Nestors webbplats i en rapport våren 2019 (i fliken publicerat).

Projektfakta

Ämne: Övriga arbeten


Projektledare:

Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78


Projekttid: 2018
Status: Pågående