17 februari 2015

”Det finns ingen som inte vill förändra sitt missbruk”

auitorium-500pxbred-P1030425
Drygt 100 vård- och omsorgsmedarbetare inom äldreomsorgen slöt upp på Nestors heldag om äldre och alkohol en februaridag på Citykonferensen i centrala Stockholm.

I framtiden kommer äldreomsorgen att möta ännu fler personer som missbrukar alkohol. Det beror delvis på att den äldre befolkningen ökar, och därmed också antalet personer med alkoholproblem. Delvis beror det på att våra alkoholvanor har förändrats över tid. Idag har vi också ett mer liberalt sätt att se på alkohol, jämfört mot tidigare när samhället satte upp strikta regleringar för alkoholintag. Det sa Evy Gunnarsson, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, när hon föreläste för ett drygt 100-tal vård- och omsorgsmedarbetare på Nestors dag, den 12 februari, om äldre och alkohol. Hon konstaterade också att antalet nykterister är färre idag än tidigare, och att det i dag är fler som dör med alkoholrelaterade diagnoser.

Ragnar Rasmusson
Ragnar Rasmusson fick många frågor av deltagarna!

Frågan är hur man som personal i äldreomsorgen bemöter och förhåller sig till äldre som missbrukar alkohol. Ragnar Rasmusson, psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet inom missbruksvård och psykiatri, säger att vi först och främst bör plocka fram våra egna erfarenheter och vår egen syn på alkohol. Han ber alla deltagare att diskutera och fundera över hur vi ser på olika begrepp som anknyter till alkohol, exempelvis nykter alkoholist, a-lagare och normalkonsument. Kanske har vi själva missbruksproblem? En annan viktig sak som Ragnar Rasmusson betonar, när det handlar om att bemöta människor i risk- och missbruk, är att vi måste se alla människors värde och att alla människor har rätt till vård och omsorg.

– Vi får inte bli blinda av våra egna fördomar. Bakom varje missbrukande person finns det orsaker. Det finns ett människoliv. Alla kan bli alkoholister och missbrukare om tillräckligt många svåra omständigheter finns, säger Ragnar Rasmusson.

– Många säger att de inte vill sluta, men jag tror inte att det finns någon som inte vill förändra sitt missbruk. Alkoholmissbruk är en beroendesjukdom, ett sjukdomstillstånd. När jag talar om ”missbruk” använder jag hellre begreppet beroendesjukdom.

Men alla är inte kapabla att ge det stöd som krävs, säger Ragnar och hänvisar till bristande kunskap, människosyn, värderingar och egna livserfarenheter. Och inte minst tid och ork.

gruppdiskussion-500pxbred-P1030426
Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner.

– Det tar tid att ge stöd och skapa relationer med personer som har ett missbruk. Och för den som har en beroendesjukdom krävs det mycket stark självbevarelsedrift och vilja för att kunna bryta sitt beroende. Alkoholen kidnappar hjärna och beteende.

Ragnar Rasmusson nämner Motiverande samtal (MI), som är en metod för att vända skadliga beteendemönster. Den som leder motiverande samtal utgår hela tiden från den andres situation genom att bekräfta och lyssna och samtidigt se till att samtalspartnern kan se öppningar på det som känns tungt och problemfyllt.

Från Sjödalens servicehus i Huddinge kommun deltog bland andra Dragica Ben Dahman, enhetschef och Ann Forsberg, undersköterska.

Vad förväntar du dig av den här dagen?

Dragica Ben Dahman, enhetschef på Sjödalens servicehus i Huddinge kommun var en av deltagarna på Nestors heldag. Hon hoppas att hon och hennes kollegor kan vidga arbetet med alkohol och missbruksfrågor med stöd av innehållet på den här dagen. Och att föra ämnet högre upp på dagordningen i äldreomsorgen i sin kommun. Tanken är bland annat att skapa regelbundna forum för personal där de kan lyfta viktiga frågor, exempelvis alkoholmissbruk bland de boende.

– Vi har 89 boende på serviceshuset där jag arbetar. Några av dem har missbruksproblem och vi behöver redskap för hur vi ska göra i arbetet för att ge dem bra stöd och omsorg. Alla människor har ju rätt till värdighet, men vi måste fråga oss hur vi löser ekvationen när de äldre är en fara för sig själva. Där integriteten är mycket stark måste vi ofta ta ett steg tillbaka, för att kunna komma vidare. Och ibland måste vi rucka på deras självbestämmande.

Lästips:

  • Ett reflektionsmaterial från Nestor FoU-center: När blir alkohol ett problem – och för vem? Ett reflektionsmaterial riktat till personal inom äldreomsorgen. Länk för att läsa mer och beställa >
  • Läs Evy Gunnarssons presentation från denna dag, ladda ner den som pdf från högerkolumnen, längst ner.
  • Läs mer om metoden Motiverande samtal: Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz: Motiverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorgen