28 mars 2022

Film om äldres delaktighet – få igång reflektion bland dina medarbetare

Delaktighet – ett viktigt och svårt ämne. Lyft det till diskussion bland dina medarbetare med hjälp av ett filmklipp!

Att skapa utrymme för delaktighet bland omsorgstagare är centralt inom äldreomsorgen, men vad innebär det egentligen? Hur och när är man delaktig, och när är man det inte?

Nu finns en film som kan väcka tankar och inspirera, och användas som start för diskussion bland chefer och medarbetare  om detta angelägna men svåra ämne. Filmen är ett samtal mellan två projektledare på Nestor som tar upp exempel och funderingar kring delaktighet. ”Nestor resonerar – om delaktighet” som filmen heter, är sju minuter och vänder sig till personal i alla delar av äldreomsorgen.

Medverkande är Nestors projektledare Eva Karlsson, fil. dr i etnologi och Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi.

Filmen kan även ses via länk >
Filmen kan laddas ner här >