29 mars 2023

Nestors nätverk för rehabpersonal släcks ner efter 14 år

Nu läggs nätverket ner för rehabpersonal (arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster) som Nestor har drivit sedan 2009. Syftet med nätverket har varit att ge matnyttig kunskap, reflektionsmöjligheter och erfarenhetsutbyte. Rehabnätverket har under senare år, även före pandemin, haft perioder med lägre uppslutning. Detta bland annat som en följd av att kunskap i allt högre grad hämtas från annat håll, i och med snabbt växande utbud av digitala utbildningar, webinarier och andra digitala kunskapsforum.

Nestor kommer dock fortsättningsvis att erbjuda föreläsningar riktade till rehabpersonal. Samtidigt uppmanas att egna initiativ tas för att starta nätverk ute i kommunerna.

Har du frågor kring detta, kontakta Nestors FoU-chef Camilla Andersson, camilla.c.andersson@nestorfou.se