12 april 2019

Från kreativt kaos till strukturerad samverkan

– så samverkar södra Stockholm för sköra äldre! Lyssna på vår senaste poddsändning.

Varför är det så svårt att få till en fungerande smidig samverkan mellan äldreomsorg, slutenvård och primärvård, för sköra äldre? Stuprörstänkande och dålig koll på den andres arbetssätt, rutiner och uppdrag mellan de inblandade verksamheterna kan vara några av orsakerna. I södra Stockholmsregionen arbetas det på högvarv för att lösa upp några av de hårdaste samverkansknutarna. Helén Lieberman-Ram från Nestor FoU-center driver sedan flera år tillsammans med kollegan Ingeborg Björkman ett omfattande samverkansarbete.