1 oktober 2015

Hög och låg kvalitet i äldreomsorgen – exempel gavs på Nestordagen

På Nestordagen diskuterades vad kvalitet kan vara och hur det kan skapas. Goda exempel från tre kommuner gavs också, och en rejäl skopa usel kvalitet serverad av Teater Spotlight.

Nestordagen1
Teater Spotlight gav exempel på dålig kvalitet i hemtjänsten. 25 fel spelades upp på en halvtimme.

Kvalitet ur tre vinklar
Kvalitet kan beskrivas, mätas och förstås på olika sätt. Ett sätt att förstå vad kvalitet kan vara är att dela upp begreppet i tre delar. Anders Nordlund, projektledare på Nestor, inledde Nestordagen med att berätta om detta. Förutsättningar för att skapa kvalitet i äldreomsorgen är kompetens, organisation, lokaler, kostnader och liknande. Detta är strukturen för kvalitet, strukturkvalitet, och kan lätt mätas i siffror och statistik. Sedan finns själva utförandet av vård och omsorgstjänster, som är ett samspel mellan de äldre, personal, anhöriga osv. Anders säger:

– Det är allt det som låter, rör sig, pratar och kommunicerar. Det kan vara olika arbetssätt, exempelvis sådana som beskrivs i de lokala vård- och omsorgsprogrammen kring demens som Nestor har varit med att ta fram.

Kvaliteten på utförandet, processkvaliteten, är dock svår att mäta med siffror och måste oftast beskrivas i ord. Den tredje kvalitetsaspekten handlar om vilka resultat som uppnås, resultatkvalitet, där vi kan ställa frågan: Upplever de sjuka äldre hög livskvalitet av den vård och omsorg vi ger? Har vi lyckats att skapa en värdig tillvaro för kommunens äldre?

Samspelskvalitet
Avslutningsvis betonade Anders att hög kvalitet i form av goda resultat inte automatiskt beror på fina lokaler och mycket pengar. Det handlar om att vården och omsorgen måste göras på rätt sätt.

– Sampelskvaliteten, det som vi gör tillsammans är jätteviktigt. Det är viktigt att de som vårdar försöker lyssna och förstå. Om vi förkastar, förnekar, förklarar och går i försvar försämras kvaliteten på samspelet, som i sin tur är en del av processkvaliteten.

Dålig kvalitet
Exempel på katastrofal samspels- och processkvalitet gavs i en sketch av Teater Spotlight. Två undersköterskor hjälper en äldre kvinna med hennes morgonrutiner, bland annat att hjälpa henne till toastolen. När den äldre kvinnan ramlar blir den ena sköterskan irriterad och säger att kvinnan måste samarbeta. Samma sköterska pratar med en kompis i mobilen, äter av den äldre kvinnans godis, slänger en begagnad blöja på golvet och säger till sin kollega att kvällspasset får ta hand om den och pratar över huvudet på den äldre kvinnan. Ytterligare 19 fel görs.

Nestordagen_efter_sketchenTeater Spotlight säger att sketchen bygger på deras egna erfarenheter från sina jobb i äldreomsorgen. Men de betonar att det är ett koncentrat av fel, vilket gör sketchen tillspetsad och överdriven.

Sketchen väckte reaktioner hos Nestordagens deltagare, några av dem var en personalgrupp från Värmdö Kooperativa Hemtjänst. En av medarbetarna tycker att det som visades upp känns föråldrat.

Värmdö Kooperativa Hemtjänst tyckte till om kvaliteten på den hemtjänstinsats som Teater Spotlight spelade upp.
Värmdö Kooperativa Hemtjänst tyckte till om kvaliteten på den hemtjänstinsats som Teater Spotlight spelade upp.

– Jag har svårt att tro att det är verklighet, att personal kan negligera sina kunder på det sättet.

En annan medarbetare i gruppen säger:

– Vissa av de här sakerna kan faktiskt hända, det har jag sett. Som att sätta på tv:n utan att fråga. Eller att man gör fel när man lyfter kunden.

Ytterligare en av medarbetarna säger att hon också känner igen en del saker, men betonar att det inte är så illa som i sketchen på riktigt. Det var ju trots allt teater.

– Jag tror inte att vi drabbas på samma sätt och vi jobbar på ett företag där personalen handplockas.

Hur minimerar man dålig omvårdnad, tycker ni?

– Ledningen är ansvarig för att det finns bra rutiner kring hygien och arbetssätt, att man lär upp ny personal ordentligt, att man lär ut om sekretess och tystnadsplikt. Det gäller också för ledningen att ha bra insyn i det som händer hemma hos de äldre. Men det tycker jag det gör hos oss.

Fler inslag på Nestordagen
På Nestordagen talade även Helena Viberg, projektledare på Nestor, om kvalitet och kvalitetsregister utifrån ett historiskt exempel. Karin Högstedt, projektledare på Nestor, berättade om teamets betydelse för att öka kvaliteten inom vården och omsorgen.

I ett avslutande panelsamtal berättade Barbro Aldén, enhetschef för Rudboda hemtjänst på Lidingö, Gunnar Mattson, sjuksköterska på Kullagårdens äldreboende i Huddinge och Elin Johansson, sjukgymnast på Handengeriatriken hur de arbetar med kvalitet i sina organisationer. Samtalet leddes av Kerstin Witalis, projektledare på Nestor.

Nestordagen-panel
Barbro Aldén, enhetschef för Rudboda hemtjänst på Lidingö, Elin Johansson, sjukgymnast på Handengeriatriken och Gunnar Mattson, sjuksköterska på Kullagårdens äldreboende i Huddinge berättade om kvalitetsarbeten på sina arbetsplatser.

Ladda ner talarnas presentationer (pdf-format):
Karin Högstedt ”Teamets styrka och utmaningar” >
Anders Nordlund ”Vad är kvalitet och går det att mäta? ” >
Helena Viberg ”Kvalitetsarbete i går, idag och i morgon” >
Panelens presentationer här >