25 september 2023

Höstens digitala Chefsmorgnar – anmäl dig redan nu!

Du som är chef, ledare eller har någon typ av nyckelfunktion inom äldreomsorg, primärvård, primärvårds-rehab och geriatrik i södra Stockholm är välkommen till höstens digitala Chefsmorgnar.

Kom och delta på våra digitala månadsvisa Chefsmorgnar där vi tar upp aktuella och viktiga äldrerelaterade ämnen. Tanken är att sprida kunskap, nya perspektiv och uppmuntra till reflektion och diskussion och ytterst att bidra till utveckling och förbättring för de äldres bästa. Vi utgår oftast från konkreta forsknings- och utvecklingsarbeten som pågår hos oss.

Tisdag den 17 oktober kl. 08.15-09.30 presenterar vi arbetssättet ISU (Individuell systematisk uppföljning) med fallprevention som exempel. Läs mer och anmäl dig >

Onsdag den 8 november, kl. 08.15-09.30 handlar Chefsmorgon om hur boendemiljö kan stödja en god tillvaro för personer med demenssjukdom. Läs mer och anmäl dig >

Onsdag den 6 december, kl. 08.15-09.30 om hur du kan använda bilder som hjälp vid kommunikation med personer som har en demenssjukdom. Läs mer och anmäl dig >

Har du frågor, kontakta Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer i södra Stockholm. Gäller även privata utförare kopplade till dessa organisationer.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm