22 september 2016

Kost och träning för äldre med demenssjukdom, vad gäller?

Huddinge kommun bjöd in anhörigvårdare, äldreomsorgspersonal och elever från gymnasiets vårdutbildning till en lokal Alzheimerdag. Det gjordes i anslutning till den nationella Alzheimerdagen. Här diskuterades bland annat kost och träning för äldre med en demenssjukdom.

karinjasminalzhemdhudd1500br
Nestor FoU-centers projektledare, Karin Högstedt och Jasmin Matinzadeh, var inbjudna för att prata träning och kost.

– Risken för viktnedgång är ofta stor i början av en demenssjukdom. Vet ni varför?

Frågan ställs till deltagarna på Huddinge kommuns Alzheimerdag, av Jasmin Matinzadeh, dietist och projektledare på Nestor FoU-center. Hon fortsätter:

– Jo, det blir svårare att planera måltiderna eftersom minnet sviktar. Att minnas vad man har ätit eller att man ska äta blir svårare. Man kanske inte längre hittar till sin matbutik eller inte hittar inne i butiken när man väl är där, och glömmer vad som ska köpas in.

Orsaker till undernäring
– Salivproduktion, luktsinne och smak försämras när man blir äldre och kan förvärras av vissa sjukdomar, som demens och cancer. Och många äldre har problem med att tugga och svälja, det kan vara proteser som glappar eller att man har en försämrad munhälsa. Läkemedel kan ge många olika biverkningar som gör att matlusten minskar. Alla dessa faktorer tillsammans gör att äldre personer har risk att drabbas av låg aptit och utveckla undernäring.  Därför är det viktigt att försöka förebygga så gott det går.

Mellanmål, gärna tre varje dag, är en viktig åtgärd mot undernäring, säger Jasmin. Dagens sista mellanmål äts innan natten för att minska nattfastan. Den bör helst inte vara längre än 11 timmar.

– Om man har låg aptit och får en jätteportion mat framför sig är det lätt att matlusten försämras ännu mer. Lägg hellre upp en liten portion till att börja med. Man kan också försöka att trigga igång aptiten med en aptitretare, gärna något litet salt eller sött som en oliv, en bit sill på en brödskiva, plockmat, citrondricka eller liknande.

Fysisk träning
Är fysisk träning viktigt för äldre som har en demenssjukdom? Karin Högstedt, fysioterapeut och projektledare på Nestor FoU-center säger bestämt ja på frågan.

– Träning påverkar oss positivt på många sätt så som att vi blir starkare, får bättre kondition och att stressen minskar. När vi blir äldre behöver vi träna för att fortsätta vara aktiva i vardagen även då vi har en demenssjukdom. Vid en demenssjukdom behöver vi många gånger stöd att träna både för att få till den och att fokusera på den. Hjälpmedel och specifika program finns för att underlätta.

– Det är också viktigt att det känns roligt, att det är något man tycker om, då blir träningen av. Musik, rytm och gemenskap kan underlätta att genomföra motionspasset. Samtidigt måste anpassning ske till vad jag orkar med här och nu eller om jag har önskemål om att förbättra och utmana mig.

Karins tips: Skapa vanor för att minska stillasittandet, var utomhus, ha ett mål med träningen och använd de vardagliga aktiviteterna som att resa sig flera gånger från en stol. Tänkt på att det vi tränar blir vi bättre på – så träna det du behöver. Du som är anhörig eller personal: Tänk på att ge stöd till att fokusera på träningen!

anhsamordnhuddinge1000bred
Helen Issayas, anhörigkonsulent i Huddinge kommun, säger att temat träning och mat är stora frågor även bland anhörigvårdare och personal. ”Det är ’en bit av kakan’ av all den kunskap och kompetens som vi vill sprida på Alzheimerdagen.”

Huddinge kommun och Alzheimerdagen
Helen Issayas och Sari Velásquez Allt, anhörigkonsulenter i Huddinge, har arrangerat den lokala Alzheimerdagen som genomförs i anslutning till den nationella Alzhemierdagen. Kommunen anordnar även årliga anhörigveckor och demensdagar i samband med de nationella dagarna.

Läs mer om anhörigverksamheten i Huddinge kommun (länk till anhorighuddinge.se) >