9 mars 2018

Kultur, som film och böcker, inte bara roligt utan också viktigt

Att samtala i grupp kring böcker eller filmer bidrar till mer än bara en mysig stund. Det kan stärka människors identitet och öka vår självkänsla, vilket kan vara extra viktigt när man bor på äldreboende. Det säger två kunniga personer på området som talade på Nestors senaste FoU-café.

Anita Hjelm (t.v) från Film Stockholm och Margarita Mondaca från KI var inbjudna föredragshållare på Nestors FoU-café.

Varför syssla med aktiviteter som bokcirklar och filmdiskussioner på äldreboenden? Vad kan det ge mer än en trevlig stund samvaro och avbrott i vardagen?

Enligt Margarita Mondaca, doktorand vid Karolinska Institutet sektionen för arbetsterapi, kan en sådan till synes enkel sak som en bokcirkel bidra till att stärka människors självkänsla. Hur då? Margarita har i sin forskning genomfört en pilotstudie där en bokcirkel startades med några personer på ett äldreboende.

– Vi fokuserar ofta på att komma ihåg det som har varit och vem man har varit, viktigt är också att fråga vem man är och vad man vill vara. Det säger Margarita Mondaca, doktorand vid Karolinska institutet sektionen för arbetsterapi.

– Bokcirkeln skapades och drog igång de äldres samtal som rörde deras behov, önskningar. Här gavs också plats för humor och skratt, men också förtvivlan. Det var upplivande och innebar miljöombyte. Lite oväntade ämnen som homosexualitet, flyktingsituation, Slussen, körkort och feminism kom upp. En annan viktig sak var att de äldre fick nya roller, som värdar och värdinnor där de fick ta emot sina gäster i sina lägenheter

Identitet skapas och formas genom det man gör, genom kulturella och meningsfulla aktiviteter, säger Margarita Mondaca. Att flytta in på äldreboende innebär ofta att man blir beroende och inte själv ges möjlighet att påverka sitt liv på samma sätt som tidigare i livet när ens identitet formades genom en rad olika aktiviteter i arbetslivet, i hemmet, med vänner och familj och så vidare. Det är därför viktigt för personer som bor på särskilt boende att de ges möjligheter att uttrycka sin identitet, vilka de är, och vilka behov och drömmar de har. När man på det här sättet blir synlig för sig själv och för människor runt omkring ökar ofta självkänslan. Det är något som kan skapas genom bokcirkeln. Så, kulturella aktiviteter kan enligt Margarita Mondaca göra stor skillnad.

– En bokcirkel, det behöver inte vara mer komplicerat än så!

 

Samtala kring film
Samtal kring film kan fungera på liknande sätt som en bokcirkel. Anita Hjelm från Film Stockholm, Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting , säger:

– Filmen är ett utmärkt sätt att få igång samtal och stärka individer. Det stimulerar minnen och känslor, och musiken går ofta rakt in i oss. Med film kan vi resa i tid och mellan årstider, platser och vi möter andra människor. Det är ett sätt att vidga världen och vi kan hitta berättelser som berör. Film upplevs dessutom ofta som något roligt som vi kopplar till fritid frikopplat från kravfyllda aktiviteter och skola. Filmen fungerar som ett rum vi kan gå in i, som tillåter oss att känna saker, att gråta och bli glada.

Anita Hjelm, Film Stockholm, Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting pratade om betydelsen av film som utgångspunkt för samtal.

Några tips från Anita Hjelms om filmvisning i äldreomsorg:
– Skapa en miljö som underlättar koncentration.
– Använda gärna stor projektionsduk eller tv-skärm.
– Förbered publiken på vad som ska visas.
– Visa korta sekvenser
– Beskriv tillsammans med publiken konkret vad ni ser och hör.
Ställ öppna frågor, vad hände? Vad hörde ni?
Uppmuntra personliga tolkningar och minnen.
Haka på det som händer i filmsekvensen, hur var det i er skola?
Bekräfta det som sägs av publiken, med ord, ögonkontakt och kroppsspråk. Läs fler tips från Anita Hjelm: ”Tips för filmvisning i äldreomsorg” (pdf) >

Följ med på FoU-caféet i 29 sekunder! Klicka på bilden nedan (filmklippet visas via YouTube).

 

Så här tyckte deltagarna om FoU-caféet:

Av lapparna framgår att deltagarna är mycket nöjda med dagen, att den har upplevts som glädjefylld och gett plats för nytänkande. Flera skriver att de har blivit inspirerade till att använda film som ett sätt att väcka minnen till liv, hitta nya samtalsämnen och skapa gemenskap hos de äldre. Flera av deltagarna uppger att de vill starta upp filmgrupper på boenden, prova filmklipp på geriatrisk avdelningar ha filmvisning på demensavdelning och använda iPads på ett nytt sätt. Men också att engagera de äldre i modern teknik. Flera av deltagarna funderar över hur de kan bidra för att uppfylla de äldres drömmar och behov. Nya tankar om kultur och identitet har skapats.