2 maj 2017

Nestors nya dietist med smak för nutrition och spökhistorier

I vår har vi på Nestor fått en ny kollega, Linda Nyholm, som är leg. dietist och kommer direkt från hälso- och sjukvårdsvärlden. Här svarar hon på några frågor.

Vad har du för (yrkesmässig) bakgrund?
Jag har arbetat på sjukhus och då framförallt med inneliggande patienter på ortopedkliniken och polikliniska patienter som har genomgått överviktsoperation. Majoriteten av de patienter som är inneliggande på akutsjukhus är äldre, och i min patientgrupp var protesnära frakturer och protesinfektioner vanliga diagnoser. Jag har varit tillförordnad förstedietist och även varit utvecklingsledare inom e-hälsalyftet som syftar till att öka kompetensen kring e-hälsoverktyg.

Hur kom det sig att du sökte dig till Nestor?
Jag såg annonsen via Facebook och tänkte direkt att det här passar mig! Under mina år som klinisk dietist har jag lärt mig att undernäring i många fall hade kunnat förebyggas med rätt åtgärder vid rätt tidpunkt- och det är ofta i hemmet. Därför är det mycket viktigt att nå ut till dem som arbetar nära de äldre i hemmet, och där hoppas jag kunna göra en insats.

Vilket är ditt första uppdrag på Nestor?
Just nu förbereder jag en utbildning i nutritionsvårdsprocessen för sjuksköterskor som vi anordnar i höst.

Du kommer från hälso- och sjukvårdsvärlden, hur känns det att nu även jobba med kommun och äldreomsorgsfrågor?
Spännande! Det är mycket nytt att ha i huvudet. Arbetet med nutritionsfrågor ser olika ut från kommun till kommun och jag håller på att kartlägga detta som utgångspunkt för vilka projekt som kan vara betydelsefulla för Nestors ägarkommuner utifrån nutritionsperspektivet.

Du reser från en södernärförort ut till Handen varje dag,
hur roar du dig på resvägen?
Jag tar tillvara på tiden genom att läsa böcker, vilket jag aldrig hinner hemma. Till favoritförfattarna hör Donna Tartt och John Ajvide Lindqvist, men deckare går också bra. Annars lyssnar jag på Creepy-podden där man som lyssnare får ta del av olika spökhistorier.