25 maj 2020

Ny energi på Nestor inför hösten

Nestors arbete har tagit ny fart och flera nya projekt är på gång inför hösten. Några av dessa har arbetats fram i anslutning till vad som pågår, och har pågått, inom vården och omsorgen under coronapandemin. Verksamhetsplanen för 2020 har justerats så att den går i linje med de förutsättningar och behov som har skapats under pandemin i våra ägarorganisationers verksamheter.

Vi har även återupptagit kontakten med våra verksamheter via våra befintliga arbetsgrupper, nätverk och ”Mötesplatser för lokal samverkan”. Det sker digitalt och fungerar riktigt bra. När det gäller kompetensutveckling för ägarorganisationernas medarbetare förbereder vi oss för att kunna erbjuda digitala träffar.

Mer information om höstens arbete på Nestor kommer så småningom, håll utkik här på vår webbplats!