14 september 2016

Nykvarn firar sitt nya vård och omsorgsprogram

I Nykvarn firades det färdigställda lokala vård- och omsorgsprogrammet ordentligt. Programmet
beskriver bland annat hur kommunens demensvård uppfylls enligt formella krav och rekommendationer.

nykvarn-lvop-mingelbilder-2016
Mingel med alkoholfritt och snittar i Nykvarns kommunhus ”Sländan”. Foto: ”Äldreomsorg Nykvarns kommun” Facebooksida

När Nykvarns kommun sjösatte sitt lokala vård- och omsorgsprogram i början av september blev det fest, för personal, boende och representanter för kommunen. En teatergrupp och en vårdhund var också på plats. I vimlet fanns Anders Nordlund, projektledare på Nestor FoU-center, som tillsammans med personal från Nykvarns kommun, Aleris vårdcentral Nykvarn och Södertälje sjukhus har sjösatt projektet.I Nykvarns lokala vård och omsorgsprogram beskrivs hur kommunen arbetar för att uppfylla de krav och rekommendationer som gäller för vård och omsorg om personer med en demenssjukdom.

nykvarn-lvop-snittar
Foto: ”Äldreomsorg Nykvarns kommun” Facebooksida

Är det något särskilt du, Anders Nordlund, vill framhålla om samarbetet med Nykvarn?

– Utmärkande är det positiva samarbetsklimat som finns för kvalitetsarbete i Nykvarn. Det finns en  positiv inställning som delas av alla personalgrupper som arbetar för att på bästa sätt ge hjälp och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Hur är det lokala vård- och omsorgsprogrammet utformat?

– Ett lokalt vård- och omsorgsprogram bestäms i stora drag av en regional överenskommelse mellan Stockholms kommuner och Stockholms läns landsting. När, som i det här fallet, Nestor FoU-center hjälper till att sätta ihop detta program låter vi ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom” få en särskilt framträdande plats i arbetet med ett lokalt program.

________________________________________________________________

Nestor FoU-center har arbetat fram lokala vård- och omsorgsprogram tillsammans med ytterligare fyra kommuner i Stockholms södra länsdel. Läs mer om projekten här (länk till infosida, Nestors webb ) >