22 mars 2018

Nestor på uppdrag om psykisk ohälsa med FoU-kusiner i norra länet

Nu tar Stockholms läns landsting och Storsthlm (tidigare KSL) grepp om frågan kring äldre och psykisk ohälsa. Det görs inom ramen för projektet ”Uppdrag psykisk hälsa” där länets fyra äldreinriktade FoU:er ska kartlägga och analysera vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i hemtjänst, socialtjänst och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre.

FoU:erna kommer även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting. Rapporten kommer att överlämnas i höst till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och Storsthlm som driver ”Uppdrag psykisk hälsa”. Anders Nordlund från Nestor kommer att delta i uppdraget.

Hur långt i arbetet har ni kommit?

– Ja, vi i de fyra FoU:erna har bildat en gemensam arbetsgrupp där vi just nu tillsammans diskuterar hur vi ska samla in den information vi behöver för rapporten.

Vad blir Nestors del i det här arbetet?

– Vår del är att undersöka om hur kommuner och landstinget samverkar om äldre personer med psykisk ohälsa.

Vilka är de största utmaningarna med uppdraget, tror du?

– Det är numer ganska svårt att få in svar på enkäter. Problem med att få in tillräckligt med enkätsvar från chefer blir förmodligen vår svåraste utmaning.

Vet du hur rapporten/resultaten kommer att spridas och användas?

– Rapporten är beställd för att bli ett kunskapsunderlag för en, för landstinget och kommunerna, gemensam handlingsplan. Sedan kommer vi på Nestor FoU-center också att tillhandahålla rapporten till intresserade.

  • ”Äldre personer” ska i det här projektet förstås som personer 65 år och äldre.
  • De fyra FoU:er som arbetar med uppdraget är FoU Nordväst, FOU nu, Nestor FoU-center, Stiftelsen Äldrecentrum.
  • ”Uppdrag psykisk hälsa” drivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och Storsthlm.