Kartläggning av samverkan mellan kommun och primärvård i Stockholms län vid insatser för äldre personer med psykisk ohälsa


Nyckelord: 
Psykisk ohälsa/hälsa, Samverkan kommun & region
Författare: 
Anders Nordlund, Eva Lindqvist
Utgivningsår: 
2018
Pris: 
0 kr

Den här rapporten handlar om hur landsting och kommun samverkar kring äldre personer med psykisk ohälsa, exempelvis om de äldre på grund av bristande samverkan riskerar att bli utan den hjälp hen behöver, om de inblandade organisationerna har kunskap om varandras uppdrag, och vilka befintliga processer och rutiner som finns för samverkan.

Rapporten är en delrapport inom ramen för projektet ”Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län”, där även Nestor tillsammans med tre andra Stockholmsbaserade äldreinriktade FoU-enheter har skrivit en huvudrapport ”Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län”, och där även varje FoU-enhet enskilt har skrivit en delrapport.
Läs mer om huvudrapporten och övriga delrapporter >