Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg


Nyckelord: 
Psykisk ohälsa/hälsa
Författare: 
Åsa Pettersson
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Södertäljemodellen skapades 1996–1998 med målet att erbjuda personer under 65 år med psykisk funktionsnedsättning så mycket stöd som möjligt i öppenvård. Vid 65 års ålder övergår ansvaret för dessa personer till kommunens äldreomsorg och landstingets äldrepsykiatri. Rapporten redovisar en undersökning av hur övergången fungerar för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje kommun.