Minnesutredning: hur, för vem och vad leder den till?

En rapport om projektet "Samverkan kring personer (65+) med demenssjukdom"

Nyckelord: 
Demens
Författare: 
Maria Söderberg
Utgivningsår: 
2006
Pris: 
0 kr

I projektet ”Samverkan kring personer (65+) med demenssjukdom” i Nynäshamn gick geriatrik, primärvård och äldreomsorg samman för stärka samverkan och underlätta för äldre personer med demenssjukdom och för deras närstående. Rapporten kan sägas utgöra ett tidsdokument över flera av 2000-talets utmaningar inom äldreomsorg och äldrevård, men också över möjligheten att lägga grunden för en stärkt samverkan kring personer med demenssjukdom.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.