Mot en personcentrerad vård och omsorg

En analys av den svenska demensvården och omsorgen utifrån ett lokalt exempel

Nyckelord: 
Demens
Författare: 
Anders Nordlund, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

I denna rapport sätter författarna in de nationella demensriktlinjerna i ett organisatoriskt sammanhang. I Social-styrelsens nationella demensriktlinjer förutsätts att personer med demenssjukdom redan är inne i vård- och omsorgssystemet. Författarna menar att vård- och omsorgsinstanserna bör ta större ansvar för att personer med oro för en eventuell demenssjukdom kan komma i kontakt med hälso- och sjukvården. De efterlyser bättre förutsättningar för patienter att genomföra minnesutredningar samt att informationsöverföringen mellan vård- och omsorgsgivare utvecklas.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.