Mot en personcentrerad vård och omsorg

En analys av den svenska demensvården och omsorgen utifrån ett lokalt exempel

Nyckelord: 
Demens
Författare: 
Anders Nordlund, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
150 kr

Välj antal:
Lägg i varukorgen

I denna rapport sätter författarna in de nationella demensriktlinjerna i ett organisatoriskt sammanhang. I Social-styrelsens nationella demensriktlinjer förutsätts att personer med demenssjukdom redan är inne i vård- och omsorgssystemet. Författarna menar att vård- och omsorgsinstanserna bör ta större ansvar för att personer med oro för en eventuell demenssjukdom kan komma i kontakt med hälso- och sjukvården. De efterlyser bättre förutsättningar för patienter att genomföra minnesutredningar samt att informationsöverföringen mellan vård- och omsorgsgivare utvecklas.

Beställ tryckt upplaga av denna publikation
Välj antal:
Totalt: 150 kr
LÄGG TILL

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16