11 maj 2022

Seniorer och omsorgspersonal fick lära mer om fallrisk kopplat till matvanor, läkemedel och träning

Nestors digitala satsning på fallprevention under våren har nu gått i mål. Bland annat har föreläsningar getts för seniorer och omsorgspersonal. Elisabeth Lindmark från Haninge som deltog på seniorföreläsningen fick frågan om hon fått några nya insikter.

Elisabeth Lindmark i Haninge var en av seniorföreläsningens 50-tal anmälda.

Under våren har Nestors fysioterapeut, apotekare och dietist gett föreläsningsserien ”Minska risken för fall” digital och med fokus på hur fysisk träning, matvanor och läkemedelsintag påverkar risken för att ramla. På majs månads föreläsning, där ett 50-tal seniorer hade anmält sig, deltog Elisabeth Lindmark från Haninge kommun.

Fick du några nya insikter av föreläsningen?

– Jag gör sedan tidigare balans- och styrkeövningar med stöd av Hemmagympa på tv, men fick en välbehövlig påminnelse om att jag inte ska stiga upp på stegar och pallar, utan utnyttja Fixartjänst. Förstod att jag ska ta det väldigt lugnt när jag stiger upp ur sängen för att undvika fallrisk eftersom jag tar blodtrycksmedicin. Listan ”Phase-20” som jag inte kände till sedan tidigare ska jag fylla i innan jag besöker min husläkare nästa gång – en utmärkt utgångspunkt för att veta om någon av mina mediciner ger olämpliga biverkningar. Nu vet jag också hur man bör agera om man börjar tappa aptit och går ner i vikt och hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med protein och D-vitamin. Jag fick också en tankeställare att jag antagligen dricker för lite, vilket ju kan medföra yrsel och uttorkning. Jag är 87 år och med tilltagande ålder känner man ett allt större ansvar för att ta hand om sin hälsa och på bästa sätt lära sig vad som är viktigt att göra för att hålla sig frisk.

Nestors leg. fysioterapeut Karin Högstedt gav på seniorföreläsningarna konkreta övningstips för att öka styrka och balans. Hon betonade att övningar ska göras efter egen förmåga och kännas trygga, och att alla rörelser räknas.

– Mitt råd är att börja med en styrke- och balansövning och rådfråga en fysioterapeut om hur du ska göra övningen, och om det är något speciellt du ska tänka på om du har en eller flera sjukdomar.

Linda Nyholm, leg. dietist, lyfte vikten av proteiner och fett, för att minska fallrisken hos äldre.

– Det viktigaste man kan göra för att förebygga fall är att äta och dricka tillräckligt, gärna 2-3 mellanmål per dag. Lägg i lite extra fett om det är svårt att äta stora portioner, exempelvis en oljebaserad salladsdressing, en klick majonnäs eller crème fraiche. Protein är en viktig byggsten för musklerna, för lite protein kan öka fallrisken. Kvarg, keso, fil och yoghurt, ägg, ost, kalkon, makrill, nötsmör och skinka är proteinrikt. Det är bra att vara uppmärksam på viktnedgång eftersom även detta är kopplat till fallrisk.

Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare, berättade om läkemedel som kan medföra ökad fallrisk. Smärtstillande av morfintyp, lugnande medel, sömnmedel, antidepressiva medel, medel mot psykos/psykossjukdom och läkemedel som ges vid högt blodtryck, hjärtsvikt, kärlkramp, vätskedrivande medel.

Helén gav råd om vad man själv kan göra för att förebygga fall gällande läkemedel. Bland annat bör man vara observant på hur man reagerar på en ny medicin, fylla i Phase-20 inför ett läkarbesök och be om läkemedelsgenomgång med sin läkare.

Nestor satsning på fallprevention våren 2022 riktade sig till chefer, vård- och omsorgspersonal och seniorer i södra Stockholm. Sammanlagt anmälde sig cirka 250 personer till dessa träffar.

  • ”Minska risken för fall” en föreläsning för seniorer
  • ”Minska risken för fall” två föreläsningar för omsorgspersonal
  • ”Att förebygga och behandla undernäring – en viktig del i det fallpreventiva arbetet” seminarium för sjuksköterskor inom äldreomsorgen
  • Chefsmorgon: ”Förebygg fall – vad du behöver tänka på som chef”

Läs presentationerna som gavs på seniorföreläsningarna

”Minska risken för fall! Ha koll på läkemedel, träning och bra mat!” Karin Högstedt, leg. fysioterapeut och projektledare, Nestor FoU-center >

”Hur påverkar våra matvanor risken att falla?”, Linda Nyholm, leg. dietist och projektledare, Nestor FoU-center >

”Läkemedel på gott och ont – hur kan läkemedel påverka fallrisken?”, Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare och projektledare, Nestor FoU-center >

Lästips som gavs på föreläsningarna

Om fysisk aktivitet:
”WHO on Guidlines on physical activity sedentary behaviour” (2020) (pdf) >

Om måltider/kost:
”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen” Livsmedelsverket (pdf) >

”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten? Råd om bra mat för äldre” (2019) Livsmedelsverket (pdf) >

Nollvision undernäring, Stockholms stads e-tjänst, kostnadsfri >

Om läkemedel:
Webbplats ”Koll på läkemedel” drivs av Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, och Apoteket  >

Symtomskattningsskalan PHASE-20 (Pharmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) Region Uppsala >

”Må bra med eller utan läkemedel”, studiecirkelmaterial, Nestor FoU-center >