Sökresultat

13 träffar på "Må bra med eller utan läkemedel"

Må bra – med eller utan läkemedel (för cirkelledare, vård- och omsorgspersonal)

Det här materialet är skräddarsytt för dig som vill leda studiecirklar för personal inom vård och omsorg, utifrån Må bra – med eller utan läkemedel. Ta del av materialet: Lad...

Må bra – med eller utan läkemedel (för cirkelledare, äldre och närstående )

Det här materialet är skräddarsytt för dig som vill leda studiecirklar för äldre och anhöriga eller personal, utifrån studiematerialet Må bra – med eller utan läkemedel. Ta d...

Må bra – med eller utan läkemedel (för äldre och deras närstående)

I det här studiematerialet beskrivs sjukdomar och symptom samt behandlingar. Det innehåller också goda råd och praktiska tips, som kan vara till nytta i vardagen. För den som vill...

Må bra – med eller utan läkemedel (för vård- och omsorgspersonal)

I det här studiematerialet beskrivs sjukdomar och symptom samt behandlingar. Det innehåller också goda råd och praktiska tips, som kan vara till nytta i vardagen. Ta del av materia...

Seniorer och omsorgspersonal fick lära mer om fallrisk kopplat till matvanor, läkemedel och träning

Nestors digitala satsning på fallprevention under våren har nu gått i mål. Bland annat har föreläsningar getts för seniorer och omsorgspersonal. Elisabeth Lindmark från Haninge som...

Tips på smoothies som mellanmål – gott och även effektivt mot undervikt

En smoothie, hur gott låter inte det som mellanmål? De fungerar dessutom utmärkt för att komma till rätta med undervikt och undernäring, något som är vanligt bland äldre som bor på...

Anders Magnusson, leg. läkare, om erfarenhet av att leda cirklar om läkemedel

Anders Magnusson, leg. läkare som under många år har lett studiecirkelledare om äldre och läkemedel i Botkyrka SPF/Vuxenskolan, besökte Nestors seniorråd på vårens sista möte. Han...

Hur ger vi bra omvårdnad vid livets slutskede? Svar gavs på FoU-café

Symtomlindring, värdighet och stöd till närstående var några av de ämnen som togs upp på Nestors FoU-café som handlade om vård vid livets slutskede. Två av av FoU-caféets 130 delta...

Styrketräning för äldre, viktigare än många tror

– Det här är ingen rocket science, sa Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna och berättade om varför styrketräning är viktigt för äldre. Inte b...

Friskare äldre med färre läkemedel

Vilka risker finns det för äldre personer som äter alltför många olika läkemedel? Frågan är central i det nätverk som Nestor leder för sjuksköterskor som arbetar i äldreomsorgen....

Visa fler träffar