17 augusti 2017

Späckad höst på Nestor

Varsågod, under högen med äpplen ser du alla de utbildningar, seminarier och kunskapsdagar som vi i höst erbjuder dig som arbetar inom våra ägarorganisationer. Fler evenemang kan tillkomma under hösten.

Missa inte att vi också släpper vår webbutbildning för biståndshandläggare. Det gör vi i september. Och att vår medarbetare Emanuel Åhlfeldt disputerar på sin avhandling om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg, i oktober.

– Release och frukost för vår webbutbildning som vänder sig
till nya biståndshandläggare

12 september, 
läs mer >

– Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete
15 septemberläs mer >

– Kost- och nutritionsutbildning för undersköterskor
21 september, läs mer >

– Webbaserad samverkan för en trygg utskrivning
september & oktober (ges i två omgångar)läs mer >

– Chefsfrukost på Nestor
29 september, läs mer >

– FoU-café
10 oktoberläs mer >

– Disputation om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg
13 oktoberläs mer >

– BPSD-registrets administratörsutbildning
17-18 oktoberläs mer >

– Kost- och nutritionsutbildning för undersköterskor som arbetar
i Huddinge kommun
8 november, läs mer >

– Riskanalys inom äldreomsorgen (utbildningsdag)
15 november, läs mer >

– Nestordagen 2017
21 novemberläs mer >

– Utbildning i nutritionsvårdsprocessen för sjuksköterskor
i Nacka kommun
november & december (ges i två omgångar)läs mer >

Ladda ner pdf, Nestors kunskapsdagar hösten 2017