6 oktober 2022

En guide för dig som vill bygga samverkan på riktigt

Sedan sju år driver Nestor samverkansforum för äldreomsorg, geriatrik och primärvård i södra Stockholm. Nu är erfarenheter från detta samlade i en guide som ger praktiska råd för att bygga konkret samverkan.

Samverkan innebär hårt arbete, tid och tålamod. Det handlar om att bygga relationer och skapa tillit till andra aktörers kompetens och erfarenheter. Det skriver författaren till Nestor FoU-centers nya guide som ger tips och råd om hur konkret samverkan mellan olika verksamheter och organisationer kan skapas och bli verklighet. Här lyfts grundläggande och viktiga beståndsdelar i arbetet för att bygga samverkan, några exempel: ledarskapets och deltagarnas roller och mandat, vikten av gott samtalsklimat, kunskap om varandras verksamheter, gemensam målbild, en noga planerad agenda och en dos nytänkande.

Författaren Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare och samordnare på Nestor, skriver utifrån erfarenheter av många års aktivt arbete med att utveckla lokal samverkan mellan chefer i äldreomsorg, geriatrik och primärvård i Nestor FoU-centers ”Mötesplatser för lokal samverkan” i södra Stockholm.

Guiden heter ”Rigga för samverkan – En guide för dig som vill göra skillnad!”. Den vänder sig främst till personer med ansvar för lokal samverkan eller som deltar i ett samverkansforum, men även för en intresserad allmänhet. Den finns för gratis pdf-nerladdning på Nestors webbplats. >

Tre frågor till Helén:

Det finns mycket skrivet om samverkan, vad bidrar den här guiden med?

– Ja, det finns väldigt mycket litteratur och forskning kring samverkan som är helt nödvändig för att förstå hur komplext det kan vara. Men ibland kan sådan litteratur vara lite väl abstrakt och teoretisk för att enkelt kunna användas i ett mer praktiskt samverkansarbete. Guiden utgår från aktuell kunskap som redan finns kring samverkan men förhoppningsvis kan guiden bli lite mer konkret om hur man ska gå till väga när man bygger upp sin lokala samverkan eller ingår i ett sådant forum. 

Undertiteln är ”En guide för dig som vill göra skillnad” – vad menas med ”göra skillnad”?

– Med det menas att man ska tänka igenom noga när, varför och med vem man ska samverka och vilka frågor som verkligen är relevanta. Då kan samverkan göra skillnad och ha betydelse för dem som samverkan egentligen är till för –  de äldre i vårt fall. Vi har väl alla varit på ”mazarinmöten” där man fikar och pratar runt, men egentligen inte närmar sig varandra eller kommer vidare på något sätt. Så’na möten tycker jag att man kan skippa!

Har du exempel på någon samverkansrelaterad fallgrop du själv ramlat ner i?

– Oj, ett exempel är väl när vi har förberett ett samverkansmöte och under mötet inser att vi inte kommer hinna med alla punkter. Då gäller det att kunna prioritera, välja bort eller skjuta upp frågor. Där har jag nog missat många gånger. Jag har förstått hur viktigt det är att alla som är med på samverkansträffen får tid och möjlighet att komma till tals så att frågan man diskuterar kan vändas och vridas ur allas perspektiv. En annan fallgrop jag varit med om flera gånger är det svåra med att komma fram till beslut under samverkansmötena. Och att vara tydlig med vem som gör vad till nästa träff. Som mötesledare vill jag att deltagarna ska känna engagemang och frivilligt ta på sig uppgifter, men så enkelt är det inte alltid och då behöver jag sätta ner foten för att vi ska komma vidare.

”Rigga för samverkan – En guide för dig som vill göra skillnad!” (2022), författare: Helén Lieberman-Ram, ladda ner publikationen >

”Mötesplats för lokal samverkan” startades 2015 av Helén Lieberman-Ram och Nestorkollegan Ingeborg Björkman. Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan >