19 augusti 2021

Håll utkik – höstens rapporter och föreläsningar på ingång!

Den här hösten ger vi ut hela fem FoU-rapporter, med start inom kort. Vi anordnar också, i vanlig ordning, en rad gratis digitala föreläsningar för medarbetare inom vård och omsorg i våra ägarorganisationer i södra Stockholm. Anmäl dig redan nu! Gå till kalendariet. >

Färdiga rapporter:

”Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter”
Undersöker hur modellen IBIC (Individens behov i centrum) har implementerats i Sveriges kommuner, och om modellens hållbarhet över tid. Rapporten heter ”Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter” och är en forskningsstudie som görs i samarbete med Uppsala universitet. Läs rapporten >

”Hälsofrämjande hemtjänst”
Tar upp olika resurser och möjligheter som finns inom hemtjänsten för att främja god hälsa hos omsorgstagarna. Läs rapporten >

 

Rapporter på ingång:

”Äldre som användare av kommuners digitala tjänster”
Perspektiv på kommuners utformning av digitala tjänster som används av äldre personer. Intervjuer med biståndshandläggare, bibliotekarier och informatörer m.fl. Läs mer om projektet >

Intervjustudie om hälso- och sjukvårdsnivå på särskilt boende
Studien bidrar med kunskap om hur hälso- och sjukvården på särskilt boende ser ut och hur den skulle kunna utvecklas. En intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende. Läs mer om projektet >

Rapport om förutsättningar för organisatoriskt lärande i hemtjänst
Studien tittar närmare på faktorer som ökar förutsättningar för organisatoriskt lärande inom hemtjänst, utifrån erfarenheter under pandemin. Läs mer om projektet >

/En angenäm höst önskar alla 12 på Nestor FoU-center!

Berörda chefer/ledare i våra ägarorganisationer får mailutskick om rapporterna när de publiceras. Ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.