9 december 2015

Vikten av praktisk klokhet och reflektion i omsorgsarbetet

Äldreomsorgen bärs till stor del upp av personalens praktiska klokhet, en form av kunskap som varken låter sig mätas eller vägas. Om detta talades det bland annat om på Nestors Chefsdag som handlade om att leda och stödja lärande på arbetsplatsen.

Elli Halonen och Lottie Alsterdal talade om värdet av praktisk klokhet i vården och omsorgen om äldre.
Elli Halonen och Lotte Alsterdal talade om värdet av praktisk klokhet i vården och omsorgen om äldre.

Lärande på arbetsplatsen var temat på årets Chefsdag som arrangeras för vård- och äldreomsorgschefer i Stockholms södra länsdel. En viktig del av den kunskap och det lärande som skapas inom vården och omsorgen om äldre är den tysta kunskapen. Det var också ämnet som en av föreläsarna, Elli Halonen, undersköterska på Solhöjdens dagverksamhet för demenssjuka personer i Huddinge kommun, tog upp på Chefsdagen.

– I mitt arbete är det viktigt att ständigt kunna hitta nya lösningar på olika situationer och att våga använda fantasin och hitta vardagslösningar för att kunna se en persons behov och att lösa dem för stunden.

Elli Halonen har gått en uppdragsutbildning som ges av Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap. Här får kursdeltagarna i uppgift att skriva ner konkreta situationer i jobbet som de själva varit delaktiga i. Lotte Alsterdal, arbetslivsforskare och lärare vid Centrum för praktisk kunskap, säger:

– Kursdeltagarna vänder blicken inåt mot sig själva kring hur de har handlat och tagit ställning i olika situationer. Vi lärare vill påvisa olika perspektiv på det som berättas. Vi reflekterar, vänder och vrider tillsammans på deras upplevelser och händelser.

Lotte Alsterdal fortsätter:

– Vardagen är full av situationer där personalen måste förhålla sig till de äldres behov och önskemål. Personalen lär sig den praktiska kunskapen av att ständigt pröva, träna och testa sitt handlande i olika situationer. De handlar om fingertoppskänsla, som att att lära sig att läsa av stämningar när man kommer in i ett rum. Och att stanna upp och se vad som sker i olika situationer. Kunskapen är till stor del bunden till den som vårdar och den som vårdas. Och den typen av kunskap är svår att beskriva och att mäta.

Praktisk klokhet
(Redan) Aristoteles hade ett namn på den sortens kunnande, fronesis, praktisk klokhet. Denna kunskapsform är knuten till personer och situationer och är svår att mäta i siffror och tabeller. Lotte Alsterdal exemplifierar med måltidssituationen, där själva ätandet går att mäta, si och så många har ätit det eller det, medan själva måltidsstunden i sig, att sitta ner och äta tillsammans, har ett annat värde och vars kvalitet beror på hur alla inblandade handlar i stunden och vilka val som görs just då. Lotte säger att det krävs reflektion för att kunna lära och ta till sig praktisk kunskap, och att den sortens lärande måste bli en naturlig del av organisationen. Att få möjlighet att reflektera i jobbet måste bli en vana och rutin för personal och chefer.

Lotte Alsterdal frågar åhörarna på Chefsdagen om deras tankar kring begreppet praktisk klokhet. Lottie Bölke, sjukgymnast på Gustavsgården i Värmdö kommun, säger:

Lottie Bölke, sjukgymnast i Värmdö kommun, och Aristoteles har liknande tankar om vad som krävs för att uppnå praktisk klokhet.
Lottie Bölke, sjukgymnast i Värmdö kommun, och Aristoteles har liknande tankar om vad som krävs för att uppnå praktisk klokhet.

– En förutsättning för praktisk klokhet är att man måste tycka om och ha ett genuint intresse för sitt arbete. Det krävs flexibilitet hos personalen. Om man inte har intresse för sitt arbete ser man inte vilka handlingsmöjligheter som finns.

Aristoteles tänkte faktiskt i samma banor, att man måste vilja gott och anstränga sig för att kunna ta till sig praktisk klokhet och använda den på ett bra sätt.


På Chefsdagen togs även följande ämnen upp:

Ulf Andersson, Memeologen, Västerbottens läns landsting, talade om att använda lärande som ledarskapsmetod.
Ulf Andersson, Memeologen, Västerbottens läns landsting, talade om att använda lärande som ledarskapsmetod.