Samordnad individuell plan (SIP) i Södertälje, Nykvarn & Salem

Sommaren 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete om SIP i Södertälje och Nykvarns kommuner. SIP står för samordnad individuell plan, och är till för individer som har behov av planering och samordning av vård och omsorg när både kommunen och sjukvården är inblandad.

I arbetet deltog representanter från de båda kommunernas äldreomsorg (biståndshandläggare, samordnare, metodstödjare hemtjänst, gruppchef) och från primärvård (Nykvarns vårdcentral, Wasa vårdcentral, Tveta vårdcentral, Luna Rehab/Tallhöjdens Rehab). En styrgrupp med representation från äldreomsorg, vårdcentral och rehab fanns även kopplad till projektet. Syftet med utvecklingsarbetet var att komma igång SIP-arbetet. Metoden var att deltagarna testade att göra SIP på hemmaplan och därefter berättade för arbetsgruppen hur det hade fungerat. Sexton genomförda SIP:ar diskuterades vid arbetsgruppens möten. Erfarenheterna användes för att ta fram en lokal rutin som fungerar för de olika aktörerna.

Nestor deltog som processtödjare vilket innebar att vi förberedde regelbundna arbetsgruppsmöten, dokumenterade arbetet och bidrog till reflektion kring uppdraget. Projektet avslutades i december 2017 och i början av 2018 fanns en färdig lokal rutin. För att sprida den lokala rutinen arrangerades två välbesökta spridningsmöten i Södertälje i mitten av februari 2018. Arbetsgruppen genomförde dessa möten tillsammans med styrgruppen och Nestor. Även Salem bjöds in att delta. Nykvarn valde att själva sprida SIP i olika aktiviteter inom sin kommun. Den lokala rutinen för Nykvarn-Salem-Södertälje och tillhörande dokument hittar ni här, länk >

Utvecklingsprojektet om SIP var utgick från ”Mötesplats för lokal samverkan” i Nykvarn-Salem-Södertälje, där deltagarna hade uppmärksammat svårigheterna att komma igång med SIP. Projektet är avslutat men implementeringen av SIP i de tre kommunerna kommer att fortsätta följas vid Mötesplatsens möten.
Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan >
Läs mer om Mötesplatsen Nykvarn-Salem-Södertälje >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Ingeborg Björkman & Helén Lieberman-Ram


Projekttid: 2016-2018
Status: Genomfört