Genomgångar av läkemedel och nutrition i särskilt boende

En pilotstudie på ett boende i Haninge kommun

Nyckelord: 
Läkemedel
Författare: 
Stina Engelheart, Laila Straubergs, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

I rapporten beskrivs ett pilotprojekt där en modell för genomgångar av läkemedelsbehandling och nutritionstillstånd testats. Modellen bygger på teammöten med diskussioner. I rapporten presenteras och diskuteras modellen, genomförandet och ett antal förbättringsområden uppmärksammas. Dessutom diskuteras hur läkemedelsgenomgångar och genomgångar av nutritionsstatus kan stärka varandra.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16