Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse i primärvården

– ett kvalitetsprojekt vid Nynäshamns vårdcentral

Nyckelord: 
Läkemedel
Författare: 
Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2012
Pris: 
0 kr

I studien ingår ett hundratal patienter som är 65 år och äldre, som använder sju eller fler receptförskrivna läkemedel. Läkare och apotekare går tillsammans med patienten grundligt igenom hennes eller hans läkemedelslista. Studien visar att patienterna är positiva till detta och att de känner sig delaktiga, vilket är ett viktig syfte med projektet, som har genomförs på Nynäshamns vårdcentral.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16