Test av SeniorminiQ

– ett dataprogram som syftar till ökad delaktighet och engagemang i den egna läkemedelsbehandlingen

Nyckelord: 
Läkemedel
Författare: 
Ingeborg Björkman, Helén Lieberman-Ram
Utgivningsår: 
2012
Pris: 
0 kr

Rapporten handlar om vad som händer när seniorer i Haninge kommun fick möjlighet att prova SeniorminiQ, som är ett webbaserat program för kontroll av den egna läkemedelsbehandlingen. Rapporten beskriver testpersonernas syn på hur användbart programmet är. Synpunkter från läkare som varit involverade redovisas också.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16