Läkemedel i hemmet

– en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen

Nyckelord: 
Läkemedel
Författare: 
Sune Petersson
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Läkemedel i hemmet är en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen jämfört med den som uppges i patientjournalen hos 100 äldre personer. Studien visar att avvikelserna är betydande mellan faktisk användning och journal. I rapporten redovisas även en workshop på temat ”Den aktuella läkemedelslistan – En utopi?”. Studien och workshopen belyser behovet av rutiner och riktlinjer för hur ansvaret för läkemedelsordinationer ska fördelas mellan läkare inom öppen- och sluten vård.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16