Vård- och omsorgsmöte i hemmet

Samverkan kring sköra äldre

Nyckelord: 
Behovsbedömning, Samverkan kommun & region, Sköra äldre
Författare: 
Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2014
Pris: 
0 kr

Det här arbetet handlar om en lokal modell för vård- och omsorgsmöte i hemmet och hur sjukvård och äldreomsorg kan samarbeta för att hjälpa äldre att bo hemma.

Modellen är ett exempel på hur vården och omsorgen kring en äldre skör person kan planeras utifrån personens behov och önskemål, samtidigt som anhöriga involveras.

Under ett halvår med början i september 2012 följde Nestor åtta vård- och omsorgsmöten där nio äldre deltog.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetssättet uppskattades framför allt av anhöriga men även av de äldre. De professionella såg vinster i form av effektivare samverkan och tidsbesparingar
för egen del. Under projektet diskuterade arbetsgruppen sitt arbetssätt och utvecklade modellen.