Salutogent synsätt i handläggningsprocessen

En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Nyckelord: 
Behovsbedömning
Författare: 
Palle Storm, Åsa Pettersson
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

I rapporten presenteras resultat från ett projekt som syftade till att kartlägga nuläget i processen kring biståndshandläggning med äldre personer. Syftet var också att analysera handläggningarna utifrån ett salutogent perspektiv samt att föreslå förbättringsområden.