Nej till särskilt boende

- vad händer sen?

Nyckelord: 
Behovsbedömning
Författare: 
Maria Söderberg
Utgivningsår: 
2005
Pris: 
0 kr

Rapporten beskriver en utvärdering av de avslag på ansökningar om en plats på särskilt boende för äldre. Utvärderingen gjordes 2003-2004. Rapporten baseras i första hand på intervjuer med de äldre och deras närstående.

Rapporten kan enbart laddas ner, inte beställas.