Samordnad individuell plan (SIP) i Haninge och Nynäshamn

Strax före sommaren 2017 engagerades Nestor i ett utvecklingsarbete som handlar om att skapa och testa rutiner för samordnad individuell plan (SIP) för sköra individer. Det är det tredje liknande uppdraget som Nestor får, den här gången pågår arbetet i Haninge och Nynäshamns kommuner. I arbetet deltar representanter från de båda kommunernas äldreomsorg (biståndshandläggare, enhetschef hemtjänst) och från primärvård (Nynäshamns vårdcentral, Vendelsö vårdcentral, Brandbergens vårdcentral).

Nestor deltar som processtödjare vilket innebär att vi förbereder regelbundna arbetsgruppsmöten, dokumenterar arbetet och bidrar till reflektion över hur projektarbetet fortlöper. Projektet pågår och beräknas avslutas sommaren 2018.

Utvecklingsprojekt har sin utgångspunkt i Mötesplats för lokal samverkan i Haninge-Nynäshamn-Tyresö, där deltagarna uppmärksammade svårigheterna att komma igång med SIP. En styrgrupp har utsetts som fattar strategiska beslut om projektet. De kommer att, i samråd med arbetsgruppen och Nestor, ansvara för implementering av rutinerna.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och landsting


Projektledare:

Ingeborg Björkman, 076-1153906,
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
Helén Lieberman-Ram, 076-1159918, helen.lieberman-ram@nestorfou.se


Projekttid: 2017-
Status: Pågående