29 maj 2017

Innovation med ”lilla i” – ett av inslagen på Nestors chefsdag

Lars Denti, fil. dr i psykologi vid Göteborgs universitet, föreläste om innovation som syftar till att tänka nytt för att skapa nytta.

Innovation kan göras på olika sätt, på olika nivåer. Lars Denti, fil. dr i psykologi vid Göteborgs universitet, talar om innovation med stort i eller innovation med ”lilla i”. Innovation med ”stora I” innebär mer genomgripande och banbrytande produkter, tjänster och samverkan i en organisation.

Leif Denti redogör här för innovation med ”lilla i”, som handlar om att tänka nytt för att skapa nytta för medborgare, brukare och verksamheten inom ramen för en offentlig organisation. Innovation med ”lilla i” är något som hela tiden pågår i det dagliga arbetet. Leif lyfter fram fem, som han säger, viktiga punkter i innovationsprocessen.

Den första är att ha en tydlig färdriktning, en kompass som kan leda innovationsarbetet framåt. Här är det viktigt att ha formulerat varför den egna organisationen finns, och för vem. Och vilken nytta den kan skapa.

– Det är viktigt att ni smalnar av er vision, då blir det lättare att veta hur ni ska göra nytt och bygga nya idéer. Det finns en kommun som i sin vision säger att den vill vara ”öppen för världen”, men vad betyder det? Det är svårt att förstå vad kommunen egentligen erbjuder.

Drygt 120 chefer från Stockholms södra kommuner deltog på Nestors chefsdag 2017, som är den femte i ordningen.

Innovation ”med lilla i” handlar också om att förbättra de dagliga processerna, att se till att spara tid och ta bort regler och rutiner som visar sig vara onödiga. En av de förutsättningar som finns för att skapa innovation är att använda tvåhänt förmåga (ambidexter förmåga), där vi klarar den dagliga driften med ena handen och med den andra handen utvecklar den framtida verksamheten. Lars Denti ger exempel:

– På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg löser man akuta situationer men har samtidigt lyckats att minska genomströmningstiden för patienterna och förbättra föräldrakontakten. Medarbetarna har bland annat tilldelats två timmar varannan vecka i öronmärkt tid för utvecklingsfrågor. Chefen har haft ansvar för att strukturen för arbetet har fungerat.  Till en början var kostnaderna stora, men på sikt blev det en investering.

Kostnaderna i denna process är att arbetet är tidskrävande och kan kännas trögt. Rädsla för att misslyckas kan också upplevas som en kostnad. Vinsterna är att medarbetarna bidrar till att göra skillnad, att de använder sin kunskap och upplever arbetet som meningsfullt. Leif Denti liknar detta vid en vågskål där vinsten väger över och blir en förstärkning i innovationsarbetet.

Ytterligare förutsättningar för att genomföra innovationer med” lilla i” är att hitta metoder för att få fram nya idéer och ny kunskap.

Läs mer om innovation enligt Lars Denti (webbplats) >
Lars Dentis presentation >

Lars Denti var föredragshållare på Nestors chefsdag. Här talade även:

– Anders Nordlund, projektledare på Nestor FoU-center om ”Vardagligt kvalitetsarbete – att hinna det man inte hinner med”. Läs presentationen >

– Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet:  ”Läs mig! En nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre”.
Läs presentationen >

– Jonas Allenbrant, chef för Serviceavdelningen, SVPH (Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux), om ”Arbetsglädje och hållbarhet genom salutogent och inkluderande ledarskap”
Läs presentationen >

Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet, presenterade huvuddragen i den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre.