Samtal med bilder (en box med vägledning och bilder)

För att underlätta kommunikationen vid behovsbedömningar i äldreomsorg

Nyckelord: 
Behovsbedömning
Författare: 
Eva M. Karlsson, Ingeborg Björkman, Helena Viberg
Utgivningsår: 
2015
Pris: 
200 kr

Välj antal:
Lägg i varukorgen

Samtal med bilder är en box som innehåller bilder, vägledning, värderingssticka och underlägg. Materialet vänder sig främst till biståndshandläggare och personal som upprättar genomförandeplaner inom äldreomsorgen. Tanken är att bilderna ska användas som stöd i samtal med äldre som har en demenssjukdom, eller någon annan form av kognitiv nedsättning.

 • 35 samtalskort, indelade i sju områden:
  • Kommunikation
  • Förflyttning
  • Personlig vård
  • Hemliv
  • Relationer & intressen
  • Ta beslut, följa rutiner & hantera pengar
  • Boende, trygghet & välbefinnande
 • Vägledning
  Vägledningen innehåller råd inför samtalen, om hur dessa kan genomföras och hur korten kan användas. Varje område, som korten är indelade efter, beskrivs. Här finns en uppsättning grundfrågor som passar att ställa i de samtal där korten används.
 • Exempel på en dokumentationsmall
  Längst bak i vägledningen finns en mall för ett område, vilket fungerar som exempel. Mallar för samtliga områden måste laddas ner från Nestors webbplats: www.nestorfou.se/samtal-bilder >
 • I boxen ingår även en värderingsskala och ett underlägg för samtalsbilderna.


Pris

 • 200 kronor per box, exklusive moms
 • Tillkommer: Frakt (67 kr oavsett antal beställda boxar)
  och moms.
 • Kostnadsfritt för Nestors ägarorganisationer.

Dokumentationsmallar
Till boxen hör sju mallar. Dessa måste aktivt laddas ner från Nestors webbplats: www.nestorfou.se/samtal-bilder >

Minifilm om Samtal med bilder
Filmen är 3:32 minuter. Gå in här (länk till YouTube) >

Beställ tryckt upplaga av denna publikation
Välj antal:
Totalt: 200 kr
LÄGG TILL