Samordnad individuell plan (SIP) i Södertälje och Nykvarn

Nestor engagerades strax före sommaren 2016 i ett utvecklingsarbete i Södertälje och Nykvarns kommuner. Syftet med arbetet är att skapa och testa rutiner för samordnad individuell plan (SIP) för sköra individer boende i Södertäljes och Nykvarns kommuner. I arbetet deltar representanter från de båda kommunernas äldreomsorg (biståndshandläggare, samordnare, metodstödjare hemtjänst, gruppchef) och från primärvård (Nykvarns vårdcentral, Wasa vårdcentral, Tveta vårdcentral, Luna Rehab/Tallhöjds Rehab).

Nestor deltar som processtödjare vilket innebär att vi förbereder regelbundna arbetsgruppsmöten, dokumenterar arbetet och bidrar till reflektion över hur projektarbetet fortlöper. Projektet pågår och beräknas avslutas i december 2017.

Utvecklingsprojekt har sin utgångspunkt i Mötesplats för lokal samverkan i Nykvarn-Salem-Södertälje, där deltagarna uppmärksammade svårigheterna att komma igång med SIP. En styrgrupp har utsetts som fattar strategiska beslut om projektet. De kommer också att ansvara för implementering av rutinerna.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och landsting


Projektledare:

Ingeborg Björkman, 076-1153906,
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
Helén Lieberman-Ram, 076-1159918, helen.lieberman-ram@nestorfou.se


Projekttid: 2016-
Status: Pågående