Aktivitet, delaktighet och egna önskemål

Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt i äldreomsorgen. En utvärdering med kvalitativa intervjuer och EQ-5D

Nyckelord: 
Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

Denna rapport beskriver en resultatutvärdering av ett utbildningsprojekt för rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Utvärderingen fokuserade upplevelser och effekter för äldre personer med hemtjänst i Södertälje kommun. Den bygger på kvalitativa intervjuer och enkäten EQ-5D, som mäter hälsorelaterad livskvalitet.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16