Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

Utvärdering av en utbildning på Gotland

Nyckelord: 
Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Eva M. Karlsson
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

I rapporten presenteras den utvärdering av utbildningen ”Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt” som ägde rum på Gotland 2008. Rapportens beskriver och analysera hur deltagarna anser att utbildningen fungerat, hur de tagit till sig kunskaperna från utbildningen samt hur dessa kunskaper lever vidare i verksamheterna.

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16