Vad fortlever från utbildningen Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt?

Uppföljning ett år efter avslutad utbildning

Nyckelord: 
Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hälsofrämjande arbete
Författare: 
Karin Högstedt, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Rapporten redovisar en uppföljning av Nestor FoU-centers utbildning Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Uppföljningen genomfördes inom hemtjänst och särskilt boende hösten 2009 genom datainsamling ett år eller mer efter avslutad utbildning.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16