Mat för äldre – viktigt för alla


Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Britt Almberg, Marie Rönnerfält, Maria Söderberg, Agneta Törnquist
Utgivningsår: 
2005
Pris: 
0 kr

Med start våren 2004 bedrevs genombrottsprojektet ”Mat för äldre – viktigt för alla” under ett år. Projektets syfte var att förbättra de förhållanden som påverkar måltiderna för äldre personer i det egna hemmet, på sjukhuset, på det särskilda boendet eller på dagverksamheten. Rapporten beskriver projektet och resultaten av arbetet.