Vad har hänt sen sist?

Uppföljning av utbildning och förbättringsarbete inom kost och nutrition i Södertälje kommun

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Stina Engelheart
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Här redovisas uppföljningen av ett projektet i Södertälje. Inom projektet genomfördes utbildningstillfällen för kostombud. Dessutom planerade kostombuden förbättringsarbeten tillsammans med förbättringscoacher och gruppchefer i respektive verksamhet. Parallellt genomfördes en utbildning för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsenheten i Södertälje kommuns äldreomsorg.