Pedagogiska måltider vid matleverans till hemmet

Ett pilotprojekt i Södertälje kommun (2010)

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Stina Engelheart, Camilla Andersson
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Rapporten presenterar ett pilotprojekt där hemtjänstpersonal har genomfört pedagogiska måltider med äldre personer. Syftet var att undersöka om de gemensamma måltiderna kunde öka intaget av mat och förbättra livskvaliteten.