Pedagogiska måltider vid matleverans till hemmet

Ett pilotprojekt i Södertälje kommun (2010)

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Stina Engelheart, Camilla Andersson
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Rapporten presenterar ett pilotprojekt där hemtjänstpersonal har genomfört pedagogiska måltider med äldre personer. Syftet var att undersöka om de gemensamma måltiderna kunde öka intaget av mat och förbättra livskvaliteten.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16