Mat för äldre – viktigt för alla

Om ett genombrottsprojekt och uppföljning ett år senare

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Britt Almberg m.fl.
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

Projektet ”Mat för äldre – viktigt för alla” pågick under år 2004/2005 och följdes upp under våren 2006. Rapporten innehåller beskrivning av projektet och dess resultat, men även resultaten från uppföljningen. Detta är rapportens andra upplaga och den har nu tryckts i nytt format.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.