Verktyg och arbetssätt i verksamheten

Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Värmdö

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Stina Engelheart
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

I rapporten redovisas en uppföljning av Nestor FoU-centers projekt som drevs under 2008 på Slottsovalens äldreboende i Värmdö kommun. Under 2009 arbetade Slottsovalen för att sprida verktyg och arbetssätt till alla avdelningar på boendet, varför även den perioden har följts upp och redovisas i rapporten.