Utvecklat profilarbete?

Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider
Författare: 
Stina Engelheart
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Här redovisas en uppföljning av projekt  i Haninge kommuns äldreomsorg. Deltagare i projektet var så kallade profilerade i Kost & Måltid från både hemtjänst och särskilt boende. Uppföljningen har syftat till att se hur projektresultaten har levt kvar i verksamheterna och hur de profilerade har arbetat vidare med mat och måltider inom sina respektive verksamheter.